KVKK çözümlerimiz ile firmanıza tam koruma sağlıyoruz.

Kvkk Eğitimi, Kvkk Uyum Süreci ve Kvkk Danışmanlık çözümleri

KVKK çözümlerimiz ile firmanıza tam koruma sağlıyoruz.

Kvkk Eğitimi, Kvkk Uyum Süreci ve Kvkk Danışmanlık çözümleri

KVKK çözümlerimiz ile firmanıza tam koruma sağlıyoruz.

Kvkk Eğitimi, Kvkk Uyum Süreci ve Kvkk Danışmanlık çözümleri

KVKK çözümlerimiz ile firmanıza tam koruma sağlıyoruz.

Kvkk Eğitimi, Kvkk Uyum Süreci ve Kvkk Danışmanlık çözümleri

promo image

ZAMAN DARALIYOR

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)
Son Tarih: 31 Aralık 2019

 
Ücretsiz ziyaret isteyin.
Veri İşleme

Kaydedilmesi
Depolanması
Muhafaza Edilmesi
Değiştirilmesi
Yeniden Düzenleme
Açıklama
Aktarılması
Sınıflandırılması vb.

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu,
kişisel verilerin
işleme amaçlarını ve
vasıtalarını belirleyen
veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve
yönetilmesinden sorumlu
olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen

Veri işleyen veri
sorumlusu adına
verileri işleyen gerçek
ve tüzel kişidir.
Örneğin;
Çağrı merkezi şirketleri
Pazar araştırma şirketleri
Kuryeler vb.

about image

İLEKA AKADEMİYE HOŞ GELDİNİZ

"Doğru ile yanlışı, önemli ile önemsizi ayırmakta fayda var." 🙂
  • KVKK DANIŞMANLIĞI
  • ENVANTERSİSTEMİ
  • İZİNSİSTEMİ
  • KEP İK
  • SECUBE DIGITAL
  • 5651 LOGLAMA
  • KRYPTOS